1. İsim
2. Sıfat ve Zamir
3. Zarf – Edat – Bağlaç – Ünlem
4. Fiil – Ekfiil – Fiilde Yapı – 1
5. Fiil – Ekfiil – Fiilde Yapı – 2
6. Fiilimsi
7. Fiilde Çatı
8. Sözcükte Yapı
9. Cümlenin Ögeleri
10. Cümle Türleri