1. Temel Kavramlar
2. Temel İşlem Becerisi ve İşlem Önceliği
3. Bölme ve Bölünebilme
Ödev Sorularının Cevapları – 1
4. Mutlak Değer
5. EBOB
6. EKOK
7. Rasyonel Sayılar
8. Ondalık Gösterim
Ödev Sorularının Cevapları – 2
9. Oran-Orantı